Energetický specialista

Nabízíme:

  • Poradenství v oblasti energetiky při snižování energetické náročnosti objektů, jejíž cílem je zejména úspora provozních nákladů
  • Optimalizační studie úspor při zateplení domů a využití různých typů technických systémů budov (tepelná čerpadla, kotle, větrání s rekuperací, solární systémy, fotovoltalické systémy), jejíž výstupem je porovnání investičních nákladů na daná opatření s budoucími provozními náklady
  • Dotační poradenství - zjištění možností získání a zprostředkování podpory z aktuálních dotačních programů - Nová zelená úsporám (NZÚ), Kotlíkové dotace, Operační program Životní prostředí (OPŽP), Integrovaný regionální operační program (IROP)Operační program podnikání a inovace (OPPIK), a další
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), energetických štítků obálky budovy (EŠOB), které jsou povinné při větší změně dokončené budovy, prodeji či pronájmu budovy, výstavby nové budovy
  • Zpracování energetických auditů či posudků
  • Energetika pasivních domů
  • Výpočet tepelné ztráty domů
  • Výpočet systémových detailů

Průkaz energetické náročnosti budov

***

Blog